W poszukiwaniu stopy z Ankamatów

Droga na pozmroczne focenie ruiny wiatraka w Ankamatach, nie była zbyt dobra, a powrót był jeszcze gorszy. Ale warto było :)
Plan był prosty, dostać się przed zmrokiem do Igieł, gdzie powinna być ruina kaplicy, gdzieś w polu, zrobić zdjęcia, i podjechać do Ankamat, poczekać na zmrok i machnąć kilka zdjęć wiatraka, podświetlając latarką.
Trasa równie prosta: Elbląg – Markusy – Tropy Sztumskie – Igły – Ankamaty i Powrót przez Dzierzgoń i Pasłęk
Droga z Elbląga raczej do pierwszej kategorii nie należy.

In search of Ankamata’s feet

We’ve been soothig windmil leftovers in Ankamaty after the dusk. The road was not good, but way back was even worse. But it was worth of it :) The plan was straight, to reach Igły (where we intended to make photos of ruins of church) before the dusk, and then go to Ankamaty, wait for the dusk and shoot some photos of windmill with a little help of torch.
Route was also simple: Elbląg – Markusy – Tropy Sztumskie – Igły – Ankamaty iand comming bask through Dzierzgoń and Pasłęk.
Road from Elbląg isn’t first class.

Do igieł dotarliśmy dość późno, kaplicy nie znaleźliśmy, ale też było ok.

We reached Igły quite late, didn’t find the church, but we found quite good views.

Za to do Ankamatów trafiliśmy bez problemu.

But we found Ankamaty very easy.

Muzeum Muzyki w Seattle

Budynek zaprojektowany przez Franka Gehrego.


EMP Museum / Seattle, WA


Building designed by Frank Gehry.
Muzeum muzyki w Settle

Wielkie koło w Seattle

The Seattle Great Wheel

Gdyńskie Roztopy

Thaw in Gdynia

Odwilż w Gdyni Orłowie / The thaw in Gdynia Orłowo

Dyrygent lodu

znaczy fal :) rzeźba autorstwa Adama Dawczaka-Dębickiego

Conductor of the ice

I mean waves :) sculpture made by Adam Dawczak-Dębicki.
Dyrygent fal / Conductor of the waves

Gdynia

Gdańsk. Letnica i Główne Miasto

Gdańsk, Letnica and The Main City.

Most, Droga zelona
Most na drodze dojasdowej do PGE Areny / Bridge on the road to PGE Arena
Wejście na PGE Arenę
PGE Arena
Żebraczka na wózku - Długi Targ
Długi Targ
Mariacka
Mariacka

Kolorowo


In color


Szczeciński pozmrokKąty Rybackie